The Scars

Чому обрана людина вважає шрамом цю будівлю?

Why does a person in a photo consider the building in the same photo as a scar?

Шрами – втрата цілісності власного тіла, втрата відчуття неподільності – залишають по собі нотки смерті.

Шрами часто сигналізують про боротьбу за життя, якій передувала подія, коли це життя можна було втратити, тому у кожного шраму є своя історія, і часто це саме історія боротьби всупереч багатьом обставинам. Для кожного герою фото-проєкту лишився шрам не тільки на тілі, адже обрана фонова споруда – це його особистий шрам і персоніфіковане уособлення пережитого. Це наче проекція власного стану на дану будівлю, яка також зазнала поранення та руйнування. Спочатку ми бачимо портрет людини, яка візуально чи на психоемоційному рівні пошрамована війною. На другій фотографії – портрет будівлі, де фоном виступає уже людина.

Не завжди шрами на тілі видно - не всі вони візуальні. Досвід того, що хтось втратив кохання, що хтось чекає близьку людину з полону – це також великий рубець, але ми його просто не бачимо і ось тут проводимо парадигму: скільки в людей співчуття до понівеченого тіла та чи стільки ж співчуття до понівеченого життя, до понівеченої долі… і скільки співчуття до понівеченої будівлі, бо саме будівлю ми сприймаємо як функцію… але й людину ми розуміємо як функцію, вона має бути військовим, матір’ю, вчителем... а якщо забрати цю функцію, то що лишається?...


The Scars - loss of the own body wholeness, loss of the inseparability feeling - leave notes of death after them.

The Scars often signalize a fight for life - a fight that was preceded by an accident where the life could be lost. That's why all the Scars have their own stories, and often those stories of fight - fight despite the circumstances and obstacles. For each hero of this photo project, there are scars not only on their bodies - background buildings on photos also symbolize the hero's personal Scars and personal reproduction of the experience they endured. It's like a projection of personal state to the building which has also gotten its wounds and damages. Initially, we see a portrait of a person who has got some Scares from this war - physical Scares, or Scares in its psycho-emotional state. The second photo shows a portrait of a building, where a person plays the role of background now.


The Scars aren't always visible on bodies - not all of them are visible at all. An experience of someone who lost love, or someone who's waiting for the loved one from captivity - it's a big Scar as well, it's just not visible to us and we need to make a paradigm here - the same empathy we have for mutilated body, the same empathy we should have for mutilated life, mutilated fate... the same empathy for damaged building because we percieve building for its function in the same way as we perceive a persona for its function - it could be a soldier, a mother, a teacher... And what's left if we'd remove that function?..

13